Sağlık emekçileri yasa teklifine karşı oturma eyleminde

  • 15:37 5 Kasım 2018
  • Emek/Ekonomi
ANKARA - Sağlık emekçileri "sağlıkta şiddeti önleme" gerekçesiyle Meclis'e sunulan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne karşı oturma eylemi başlattı.  
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), AKP hükümetinin "sağlıkta şiddeti önleme" gerekçesiyle Meclis'e sunduğu "Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin TTB Merkez Konsey binası önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya, TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ile ihraç edilen çok sayıda doktor katıldı.
 
Hazırlanan torba yasaya dair konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, "TTB uzun yıllardır sağlıkta şiddete yönelik büyük bir mücadelenin içerisindedir. Sağlıkta şiddetin durdurulması için bir yandan eylemler düzenlerken, diğer yandan var olan yasaların sağlıkta şiddeti durdurmadığı gerçekliği üzerinden hazırladığımız 'Sağlıkta Şiddet Yasası'nın Meclis'te yasalaşması için yoğun çabalar harcadık. Ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızı sağlıkta şiddet nedeniyle kaybetmemize rağmen, siyasal iktidarın önerdiğimiz yasal düzenlemeyi yapmasını sağlayamadık" dedi.
 
Açıklama sonrası TTB ve SES yönetici ve üyeleriyle birlikte ihraç edilen doktorlar, bina önünde oturma eylemi başlattı.