Dünya sağlık örgütlerinden yasa tepkisi: Tehlikeli ve sorumsuzca

  • 16:20 8 Kasım 2018
  • Güncel
ANKARA - Dünya Tabipler Birliği ile Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, hekimlerin çalışma haklarını ellerinden alan sağlık ile ilgili düzenlemeyi "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. 
 
Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), AKP'nin Sağlık Torba Yasa teklifinde yer alan hekimlerin çalışma haklarını ellerinden alan düzenlemeye ilişkin Türkiye'deki yetkililere mektup gönderdi. Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, özellikle ihraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandığı için ataması yapılmayan hekimlerin çalışma hakkını gasp eden 5'inci maddeye yönelik yoğun itirazlara ve tepkilere karşın, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda bu sabaha karşı kabul edildi.
 
'Tehlikeli ve sorumsuzca'
 
Yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri yakından izleyen WMA ve CPME, konuyla ilgili  7 Kasım günü TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine mektup gönderdi. CPME'den Avrupa Delegasyonu'na ayrıca gönderilen mektupta da teklifin geri çekilmesi için Türkiye'deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları istendi. WMA ve CPME ilgili mektuplarında 5'inci madde ile ilgili düzenlemeyi, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak niteleyerek, acilen geri çekilmesini istedi.
 
'Sağlığa erişime sınır getirildi'
 
Dünyada milyonlarca hekimi temsil eden uluslararası hekim örgütleri olarak, yasa teklifinin WMA ve CPME'yi pek çok açıdan ciddi endişeye sevk ettiğine yer verilen mektuplarda, söz konusu teklifin, hekimleri mesleklerini icra etmekten alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmekle kalmadığı, bunun sonucunda milyonlarca insanın sağlık hizmetine erişimine de sınır getirdiği uyarısında bulunuldu.
 
'Taahhütlerinize sadık kalacağınıza güveniyoruz'
 
Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin de anımsatıldığı mektuplarda ayrıca Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'nin 12'nci maddesinin herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına erişme hakkını güvence altına aldığı vurgulanarak, "Taahhütlerinize sadık kalacağınıza ve uluslararası yükümlülüklerinize saygılı olacağınıza güveniyoruz" denildi.
 
'Tasarıyı geri çekmek için adım atmaya çağırıyoruz'
 
Mektuplarda tıp mesleğine ve sağlık hizmetleri sunumuna tehdit oluşturan uygulamaların üzüntüyle karşılandığına yer verildi. Mektuplarda devamla şunlar belirtildi:  "Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda 'bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder' (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Size, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz." 
 
Avrupa Delegasyonuna ayrıca mektup gönderen CPME, yasa teklifinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye'deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları çağrısında bulundu.