SES: AKP merdiven altı 'kaçak' çalışmayı dayatıyor

  • 09:08 14 Kasım 2018
  • Emek/Ekonomi
ANKARA - SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, sağlık emekçilerine "müjde" olarak sunulan yasa tasarısının her bir maddesinin hukuksuz olduğunu belirterek, “Sağlıkta şiddet tasarısı denmesine rağmen, tasarının kendisi bir şiddet olarak ortaya çıktı. Hekimlere kaçak çalışmayı ve merdiven altı çalışmayı dayatıyorlar. İktidar kendi ülke vatandaşına çalışmayı yasaklayarak bir suç işliyor" dedi.  
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES), Meclis Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul'a gönderilen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne karşı Ankara’da buluştu. "Yaşatmak ve yaşamak istiyoruz" diyen sağlık emekçileri, itiraz ve taleplerini dile getirdi. 
 
Meclis Genel Kurulu’nda olan yasa tasarısını SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, değerlendirdi. 
 
'Tasarının kendisi şiddet'
 
Sağlık emekçilerine "müjde" olarak sunulan yasa tasarısının bütün maddelerinin hukuksuz olduğunu vurgulayan Gönül, "Bu yasa tasarısı 44 maddeden oluşuyor. Her bir maddeye itirazımız var. ‘Sağlıkta şiddet tasarısı’ denmesine rağmen, tasarının kendisi bir şiddet olarak ortaya çıktı" dedi.
 
'Hukuksuz bir yasayı Meclis’e getiriyorlar'
 
Tasarının ihraç edilen sağlık emekçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan hiçbir hastanede görev yapamayacakları maddesine değinen Gönül, Türkiye'de SGK anlaşması olmayan hastanenin olmadığını belirtti. Gönül, "Aslında bize söylenen 'Ben senin çalışma hakkını elinden alıyorum, size açlıkla ölümü dayatıyorum' demektir. Bu tasarıya ilişkin 10 gündür eylemsellikler gerçekleştirdik. Hepimiz yan yana geldiğimiz zaman net olarak şunu ifade ettik; 'Biz bu yasayı tanımıyoruz, böyle bir yasa olamaz.' Bu yasa iç hukuka, uluslararası hukuka, sosyal devlet yasasına, insan haklarına aykırı. Yani bir bütünüyle hukuksuz bir yasayı Meclis’e getiriyorlar" ifadelerini kullandı.  
 
‘AKP çalışmayı yasaklayarak bir suç işliyor’
 
Hekimlerin, yıllarca okuyarak kendi haklarıyla kazandıkları mesleklerden ihraç edildiklerini, bunun akabinde çıkarılan tasarıyla mesleklerinin de ellerinden alınmak istendiğini dile getiren Gönül, şöyle devam etti: "Kesinlikle bu yasayı tanımıyoruz. Bizim nezdimizde bu yasa hükümsüzdür. Her şeyden önce haklıyız. Çıkarılan bütün yasalar güvencesizliği dayatıyordu, bu yasa güvencesizliğin ötesinde açlık ve ölüm dayatıyor. Sömürüyü derinleştirmekten başka bir şey değil. Artık hekimlere kaçak çalışmayı dayatıyor, merdiven altı çalışmayı dayatıyor. Hekim emeğinin sömürüsünü daha fazla derinleştiriyor. İktidar kendi ülke vatandaşına çalışmayı yasaklayarak bir suç işliyor."
 
‘Meclis’ten geçmemesi için direneceğiz’
 
TTB ve SES olarak tasarının Meclis’ten geçmemesi için geniş kapsamlı bir mücadele hattı öreceklerini söyleyen Gönül, "Daha geniş bütün ihraçlara ulaşacağımız bu süreçte güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek,  ataması yapılmamış bütün arkadaşlarımıza ulaşıp bir çalışma hakkı mücadelesine çevireceğiz. Bu yasanın Meclis’ten geçmemesi için direneceğiz. Şube temsilcilerimiz ve TTB'nin yerelde bünyesinde bulunan odaları ile birlikte nöbet eylemelerinden tutalım, açıklamalara ve yürüyüşlere kadar bir dizi eylem ve etkinliklerimizle bu sürecin karşısında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.