Avrupa'daki Kürt kadın gazeteciler ROJIN'ı ilan etti

  • 10:27 20 Kasım 2018
  • Güncel
HABER MERKEZİ - Avrupa'daki Kürt basın emekçisi kadınlar, Belçika'da düzenledikleri konferansın ardından ROJIN'ın (Yekîtiya Rojnamevanên Jinên Kurdistanê) kuruluşunu ilan etti.
 
Avrupa'daki Kürt basın emekçisi kadınlar, bundan böyle yollarına ROJIN (Yekîtiya Rojnamevanên Jinên Kurdistanê / Kürdistan Kadın Gazeteciler Birliği) ile devam edeceklerini açıkladı. Kürt basın yayın organlarında çalışan 50 delegenin katılımıyla Belçika'nın Charleroi kentinde düzenlenen konferansın ardından kuruluş duyurusunun yapıldığı açıklamada, "Özgür Kürt Basını şehitlerinin 'gerçekleri karanlıkta bırakmama' davasını devam ettirmeyi ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz" denildi.  
 
Belçika'nın Charleroi kentinde hafta sonu düzenlenen konferansa Kürt basın yayın organlarında çalışan 50 delege katıldı. Konferans salonuna, üzerinde "Gerçekler karanlıkta kalmayacak", "Jin Jiyan Azadî" yazılı ve yaşamını yitiren basın emekçilerinin fotoğraflarının bulunduğu pankart asıldı.
 
Konferans, belirlenen siyasi gelişmeler, örgütlenme ve planlama gündemleri üzerinden yürütüldü.
 
'Şiddet dili medya ile topluma empoze ediliyor'
 
Söz alan konuşmacılar, devam eden 3. Dünya Savaşı'nda medyanın rolüne dikkat çekerek, şu tespitlerde ortaklaştı: "Birey, toplum veya ülke; neresi işgal edilmek isteniyorsa ilk önce medya organları devreye konuluyor. Zihinsel, psikolojik altyapısı oluşturulan işgale meşruluk kazandırmaya çalışılıp işgalciler kurtarıcı olarak gösteriliyor. Kültürel ve ahlaki yozlaşma, kadın karşıtlığı, şiddet dili en çok medya organları ile topluma empoze ediliyor."
 
'Kadın devrimi yayıncılığı yapıyoruz'
 
Çağın adaletsiz, baskıcı, yıkıcı iktidar savaşlarının gerçek yüzünü ortaya koymaya çalışan, ezilenlerin ve direnenlerin sesi olmayı esas alan basın geleneğini hatırlatan konuşmacılar, ağır bedellerle yaratılan mirasa işaret etti. Konuşmalarda,  "Yaşadığımız kaotik süreçte kadın mücadelesi çözümü elinde tutan en büyük güçtür. 'Jin Jiyan Azadî, çağın sloganı olma iddiasındadır. Kadın devrimi yayıncılığını yapma gibi bir yükümlülük taşıyoruz" denildi. 
 
Büyüme ve gelişme sorunları irdelendi
 
Devam eden saatlerde ise etkili yayımcılık; doğru ve zamanında bilgilendirme, propaganda, ajitasyon ile araç ve yöntemleri tartışıldı. Ayrıca çalışma tarzında ekipleşmeme, bireyci yaşam alışkanlıklarının çalışmalara mesleki katılım şeklinde yansıması, liberal zihniyetin yayın çizgisine ve çalışma tarzına nüfuzu gibi boyutlar değerlendirildi. Kadın basın emekçilerinin bir memur gibi değil halkın sesi, gözü, kulağı, bilinci olan, demokratik yaşam zihniyetini kadınlara ve toplumun tümüne verme görevini üstlenen öncüler pozisyonunda olması gerektiği kaydedildi. Ayrıca büyüme ve gelişme sorunları irdelendi.
 
Konferansta görsel, işitsel ve yazılı basın yayın kurumlarının kadın gündemlerini belirginleştirmesi, ortaklaştırması ve birbirini besleyen bir çalışma içinde olması gerektiği ifade edildi. Profesyonelleşen, ciddiyet kazanmış, çalışma disiplinini oturtmuş ve ani gelişmeler karşısında hızlı refleks geliştiren bir basın kadrosu yaratmanın önemi vurgulandı.
 
Tüm bunlar doğrultusunda yeni kurumlaşma ve somut gereklerine dair kararlar alındı.
 
ROJIN ilan edildi
 
Konferansın ardından basın açıklamasıyla ROJIN'ın ilanı duyuruldu. Kürtçe açıklamayı Stêrk TV Yayın Kurulu Üyesi Gülistan İke, Türkçesini ise Medya Haber Yayın Kurulu Üyesi Heval Aslan okudu.
 
Açıklamada, iktidarlar ve sermaye odaklarının savaş, dezenformasyon ve manipülasyon aracına dönüştürülen günümüz medyasının, toplumsal etkisine işaret edildi. Milliyetçiliği, cinsiyetçiliği, dinciliği, militarizmi körüklemekle kalmayan bu medyanın, binbir yalan, düzmece veri ve argümanla hakikat çarpıtması yaparak savaşı, işgali, sömürü ve soykırımı meşrulaştırma aracı olduğu vurgulandı.
 
Medya tek tipleştiriliyor
 
Devlet, iktidar ve erkek eliyle tek tipleştirilen bu medyadan kadın lehine beklentide olunamayacağı; reyting sağlatan, tirajları yükselten "obje"nin ötesinde bir anlam biçmeyeceği ifade edilen açıklamada, bu medya kuruluşlarında kadın haberlerinin cinsiyetçi kodları dışındaki duruma şöyle dikkat çekildi: "Kurumlarda da kadın gazetecilere yönelik ayrımcılık, şiddet, taciz yaklaşımları devam etmekte, kadın emeği yok sayılmaktadır."
 
Kadın kimliğine saldırı var
 
Cinsiyetçiliği körükleyen ve yeniden üreten medyanın, giderek artan kadına dönük şiddet ve katliamlarda, devletlerin katı yasaları ve patriarkal sistem ile ortaklığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar belirtildi: "Kadınların yüzyılları aşan hak ve özgürlük mücadelelerini iktidarları açısından bir tehdit olarak gören egemenler, en çok da medya yoluyla kadınlık kimliğine saldırarak, erkekliği hortlatmakta, kadına dönük şiddeti yaşamın her alanında teşvik ederek, kendince toplumu 'terbiye' etme çabasında."
 
Devlet, erkek, ordu ve medya işbirliği ile insana reva görülen bu zulüm karşısında duran; iyiyi, güzeli, aydınlığı yaşatan ve yaşayan insanların varlığının hatırlatıldığı açıklamada, "İnsanlık gerçekler uğruna egemenlerin her türlü saldırılarına karşı sürekli bir direniş içerisinde olmuştur. Kötülerin tüm zulüm aygıtlarına karşı özgür bilincinden ve ruhundan koparılamamış, teslim alınamamıştır" denildi. 
 
Hakikat savaşçılığının sürekliliği
 
Medya tarihinde sadece gerçekleri topluma duyurmak için ateşin içine giren; hatta bu uğurda kendini feda edenlerin duruşundaki öğreticiliğe vurgu yapılan açıklamada, bir taraftan gerçeklerin üstü örtünmeye çalışılırken, öte yandan hakikat savaşçısı olmaya canı gönülden koşanların sürekliliğine dikkat çekildi. 
 
'Cinsiyetçi kodlar yeterince aşılmadı'
 
Açıklamada, egemen medyaya alternatif olarak ortaya çıkan medya kuruluşları, toplumun haber alma hakkını önemli oranda karşılasa da kadın emeğini görünür kılma, toplumun cinsiyetçi kodlarını aşma konusunda yeterince başarılı olamadığı teslim edildi. Alternatif medya kuruluşları cinsiyetçi kodları yeterince aşamayınca medya alanında kadının kendi kurumlaşmasını, örgütlenmesini de kadın gazeteciler için zorunlu bir hale getirdiği belirtildi.
 
'Özgür basın iktidar medyacılığının maskesini düşürmüştür'
 
"Gerçekler karanlıkta kalmayacak" şiarı ile yola çıkan, hakikat uğruna kendinden vazgeçen onlarca şehidi olan Özgür Kürt Basını'nın sürgün, katliam ve her türlü saldırıya rağmen gerçeklerden asla taviz vermeyerek egemenlere karşı mücadelede yol göstericiliği yaptığı anımsatılan açıklamada, şunlar dile getirildi: "Özgür basın, ilkeli ve etik yayın çizgisi ile egemenlerin üstünü örttüğü gerçekleri ifşa etmiş, iktidar medyacılığının maskelerini düşürmüştür.
 
Yüzyılı aşan bir tarihe sahip Kürt basını içerisinde Kürt kadınının oynadığı rol tartışmasızdır. Kürt kadın basın emekçileri, onlarca yıldır medyadaki eril kodlamalara karşı mücadele vererek, kadın özgürlüğü odaklı özgür medyacılık algısının oluşmasına öncülük etti. Bu uğurda sadece ter değil, kanını da döken onlarca Kürt kadın basın emekçisi, meselenin objektifi tutmak olmadığı, nereye doğru ve hangi amaçla tutulması gerektiği konusunda öğretici olmuştur.
 
Bırakılan miras sürdürülüyor
 
Medyayı bir mücadele alanı olarak gören, Emel Çelebi, Ronahi, Gurbetelli, Zeynep, Canda, Didar, Rojinda, Berfin, Hebûn, Yıldız, Şilan, Zilan, Ekin, Arjin, Sarya, Nujîyan, Deniz ve Dilîşanlar, bu mücadeleyi canları pahasına vererek kadın ve toplum düşmanlarına meydan okudu. Onların bıraktığı bu anlamlı mücadele mirasını yüklenerek, uğruna can verdikleri 'gerçekleri karanlıkta bırakmama' davalarını devam ettirmeyi ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz."
 
Açıklamada sürgünde çalışmak zorunda bırakılan ama yüzü ve yüreği daima ülkesine ve oradaki yaşananlara dönük olan Kürt kadın basın emekçileri, yollarına bundan böyle ROJİN (Yekîtiya Rojnamevanên Jinên Kurdistanê) ile devam edeceği açıklandı. 
 
ROJIN'ı teşkil eden tüm basın yayın organlarında yer alan kadınlar, ROJIN Meclisi'ni oluşturacak. ROJIN örgütlülüğünü yürütme göreviyle de her basın yayın organından temsilcilerin yer aldığı 23 kişi seçildi.
 
ROJIN ne yapacak?
 
ROJIN'ın duruşu ve yapacaklarıyla ilgili temel parametreler şöyle sıralandı:
 
* Kadının öznel varlığını yok sayan, tiraj veya reyting amaçlı magazin sayfalarına sıkıştıran eril medyanın aksine, kadın özgürlüğü odaklı habercilik ROJIN'ın başlıca yayın prensipleri arasındadır.
 
* Eril, fundamentalist, ırkçı ve nefret dilini kullanarak halklar arası kopuşu körükleyen; kadını yaşamın her alanında imgesizleştiren; insan, emek ve doğa karşıtlığı ile savaş borazanlığı yapan verili medyaya karşı mücadele, ROJIN'ın öncelikleri arasında olacaktır.
 
* Kendini kadın mücadelesinin bir parçası olarak tanımlayan ve konumlandıran ROJIN, tarihte gizli kalmış kadın direnişlerinin, portrelerinin izini sürerek, global kadın ağını örme gayesinde olan dünya kadın örgütleri mücadelesinin takipçisi ve yansıtanı olacaktır.
 
* ROJIN, sanattan siyasete, sokaktan eve, mücadeleden örgütlülüğe, ekonomiden ekolojiye, sağlıktan spora kadar hayatın her alanında kadınların sesi, dili, kalemi ve umudu olma iddiasıyla haber takip edecek.
 
* ROJIN, ister baba, ister abi, ister sevgili, ister koca, ister patron ister devlet ve isterse de yabancı herhangi bir erkek veya mekanizma tarafından kadına dönük geliştirilecek herhangi bir saldırı veya cinsel istismara karşı sonuna kadar mücadele edecek, takipçisi olacaktır."